Wednesday, November 12, 2008

KOLEKSI KITAB-KITAB YANG DIMILIKI

KITAB FIQH MANJAHI MAZHAB IMAM SYAFIE

Sebuah kitab yang berguna untuk dimiliki,menghurai masalah-masalah fiqh menurut pandangan Imam As-Syafie,bahasa yang mudah,pendekatan yang menarik,juga menyentuh isu-isu kontemporari.Dibahagikan mengikut bab-bab tertentuSesuai untuk dijadikan rujukan kepada para pencinta ilmu dan orang ramai.kalau kitab arab ada 3 jilid,kalau bahasa melayu ada 8 jilid diterbitkan oleh Pustaka Salam...bagi penduduk sekitar Bandar Baru Bangi bolehlah bertalaqi dengan Tuan Guru Dato' Dr Harun Din di Darul Syifa setiap hari khamis malam jumaat minggu pertama dan ke-3
Pengarang : Dr Mustofa Al-Bugha , Dr. Mustofa Al-Khin & Ali Asy-Syarbaji
Diterbitkan Oleh : Darul Qalam,Kaherah.

KITAB AL-AQAIDUL ISLAMIYAH

Sebuah kitab yang membahaskan persoalan-persoalan tentang Aqidah,menggunakan cara penyampaikan yang mencetus rasa berfikir,mengamit naluri mencari,menyentap hati mengakui hakikat kebenaran kewujudan Illahi. Perbahasan yang berkisar tentang ketuhanan,uluhiyah,rubbubiyah,nubuwah,samiyat,kitab-kitab dan sebagainya. Disertakan dalil-dalil daripada Al-Quran & Hadith serta yang paling menarik ialah pendekatan pengarang yang mengaitkan persoalan-persoalan aqidah ini melalui kacatama sains dan kehidupan seharian manusia.Bagi saya kitab ini mesti dimiliki bagi mereka yang ingin mencari hakikat ketuhanan,kepada sesiapa yang ingin mengukuhkan teras aqidahnya.
Pengarang : SAYYID SABIQ
Terbitan : Pustaka Salam
BUKU AYAT-AYAT SURUHAN & AYAT - AYAT LARANGAN

Buku-buku ini disusub dengan menumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sesuatu perintah dan larangan yang kemudiannya dikatagorikan menjadi beberapa tajuk.Buku ini amat berguna kepada para pendakwah,penceramah,pendidik,pelajar dan orang ramai.
Terbitan : JAKIM

0 Comments:

blogger templates 3 columns | Make Money Online